Makelaar van huis uit.

Taxaties

Als NVM Makelaar en gecertificeerd Register Makelaar Taxateur is Van den Berg makelaars het juiste adres voor woningtaxaties. Onze taxaties voldoen aan alle normen en worden door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Ben van den Berg is aangesloten bij de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), Vastgoedcert, het NWWI en de Taxateursunie. Wij hebben de deskundigheid in huis om een gedegen taxatierapport uit te brengen conform de eisen die hieraan gesteld worden.

Een taxatierapport zal in vele gevallen door de geldverstrekker geëist worden op het moment dat u een hypothecaire geldlening wilt afsluiten of voor het oversluiten van een reeds bestaande lening. Tevens eisen de geldverstrekkers vaak dat het rapport gevalideerd moet worden door het NWWI of de Taxateursunie dat is b.v. bij een aanvraag voor de Nationale Hypotheek Garantie.

 

De bank wil graag een objectief en onafhankelijk waarde-oordeel van de woning.

Na opname ter plaatse worden in het taxatierapport alle relevante gegevens vermeld en uiteraard de huidige marktwaarde gecombineerd met de executiewaarde.

Een taxatie kan ook nodig zijn i.v.m. een voorgenomen verkoop, een aankoop, een boedelverdeling, echtscheiding enz. Natuurlijk kunnen er nog meerdere redenen zijn waarvoor een taxatie gewenst is.

Kortom een waardevol "stuk" waarvoor zorgvuldigheid, kennis en ervaring vereist zijn.
Taxaties